என்ன மேல் சாதி புடுங்கி நீ ? மதுவந்தி-யை கிழித்த சீமான்

என்ன மேல் சாதி புடுங்கி நீ ? மதுவந்தி-யை கிழித்த சீமான்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

என்ன மேல் சாதி புடுங்கி நீ ? மதுவந்தி-யை கிழித்த சீமான்

மனிதர்களால் நாங்களே என்ன மேல் சாதி என கூறிய அவருக்கு புடுங்கி நீ ? மதுவந்தி-என கிழித்த சீமான் .

நியத்தின் நிலத்தோடு நியமாகி பேசிடும் சீமான் பேச்சு ,அறத்தை நிருபிக்கும் அவர் தம் வாதம் .

Follow ME

அதனை கொஞ்சம் காதில போட்டுங்கள் .

இதில் அழுத்தி காணொளி பாருங்க

Leave a Reply

Your email address will not be published.