இஸ்ரேலுக்குள் பறக்கும் பலூன் வெடிகுண்டுகள் – photo

Spread the love

இஸ்ரேலுக்குள் பறக்கும் பலூன் வெடிகுண்டுகள் – photo

பலஸ்தீன பகுதியில் தளம் அமைத்து தமது மக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் விடுதலைக்கு போராடி வரும் காமாஸ்

அமைப்பு தொடர்ந்து இஸ்ரேல் பகுதிகளை இலக்கு வித்து

பலூன் வெடி குண்டுகளை அனுப்பிய வண்ணம் உள்ளது

இந்த பலூன் வெடிகுண்டுகள் சிறார் பாடசாலை க்குள் தரை

இறங்கியது எனினும் சேதங்கள் ஏதும் ஏற்படவில்லை .

அது போலவே தொடர்ந்து இந்த பலூன் வெடிகுண்டுகள்

பறந்து வருவது மக்கள் மத்தியில் பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது

இஸ்ரேலுக்குள் பறக்கும் பலூன்
இஸ்ரேலுக்குள் பறக்கும் பலூன்

Spread the love