இலங்கையில் 180 கொரனோ நோயா பாதிப்பு6 பேர் பலி


இலங்கையில் 180 கொரனோ நோயா பாதிப்பு6 பேர் பலி

இளங்கியில் பரவி வரும் வைரஸ் தாக்குதலில் சிக்கி இதுவரை சுமார் 180

பேர் பாதிக்க ப்பட்டுள்ளனர் .மேலும் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் .

பதின் ஐந்தாயிரத்திற்கு மேற்பட்டவர்கள் தனிமை படுத்த பட்டுள்ளனர்

இந்த நோயானது மேலும் சில ஆயிரங்களை தாண்டும் எனின் அது பெரும்

பாதிப்பை இலங்கைக்கு ஏற்படுத்தும் என எச்சரிக்கை விடுக்க பட்டுள்ளது

இலங்கையில் 180 கொரனோ
இலங்கையில் 180 கொரனோ