இந்த பாதையை திருத்துவது எப்போது?


இந்த பாதையை திருத்துவது எப்போது?

ஹட்டன் கொழும்பு பிரதான பாதையில் குயில்வத்த பிரதேசத்தில் தொடர்ந்து மலையகத்தில் நிலவிய காலநிலை மாற்றத்தின் போது

பாதையின் ஒரு பகுதி பாதிப்படைந்து போக்குவரத்து ஒரு வழி பயணமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.

இந்த நடைமுறைகள் முன் கொண்டு வரப்பட்டு பல மாதங்கள் ஆன போதும் இதனை திருத்துவதற்கான எந்தவிதமான நடடிக்கைகளும் இது வரைக்கும் முன்னெடுக்கபடவில்லை. இதனால்

போக்குவரத்தில் ஈடுப்படும் வாகனங்கள் பெரும் இன்னல்களை அனுபவித்து வருகின்றனர். இரவு வேலையில் வாகனங்களை செலுத்தும் போது பழுதடைந்த பாதை தொடர்பில் தெரிந்துக்

கொள்ள எந்தவிதமான அறிவுருத்தல்களும் இல்லை எனவும் சாரதிகள் கூறுகின்றனர். பாதிப்டைந்த இடத்தில் பாதசாரிகளின்

கடவையும் காணப்படுகின்றது. தற்போது பாதசாரிகளினால் அதனை பாவிக்க முடியாத நிலை தோன்றியுள்ளது.

இவ்வாறான நிலையில் இந்த பாதையை உடனடியாக திருத்த வேண்டிய பொறுப்பு வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின்

பொறுப்பாகும். இதனை உடனடியாக திருத்தி தறுமாறு சாரதிகள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.

இந்த பாதையை திருத்துவது
இந்த பாதையை திருத்துவது