அமெரிக்கா சிறையில் வைரஸ் நோயில் சிக்கி 15 கைதிகள் மரணம்


அமெரிக்கா சிறையில் வைரஸ் நோயில் சிக்கி 15 கைதிகள் மரணம்

அமெரிக்கா சிறையில் பல்வேறு பட்ட குற்ற செயல்களை புரிந்த கைதிகள் அடைத்து வைக்க பட்டனர்


இவ்விதம் அடைத்துவைக்க பட்டவர்களில் 15 பேர் பரவி வரும் கொரனோ

நோயின் தாக்குதலில் சிக்கி மரணமாகியுள்ளதாக சிறை சாலை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன

இறந்தவர்கள் அனைவரும் பல் வேறு பட்ட கொலை குற்ற சாட்டில் தடுத்து வைக்க பட்டவர்கள் என தெரிவிக்க படுகிறது