அண்ணா நீங்கதான் எனக்கு டைம் பாஸ் சீமானிடம் பேசிய நபரால் ஒரே சிரிப்பலை

அண்ணா நீங்கதான் எனக்கு டைம் பாஸ் சீமானிடம் பேசிய நபரால் ஒரே சிரிப்பலை
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

அண்ணா நீங்கதான் எனக்கு டைம் பாஸ் சீமானிடம் பேசிய நபரால் ஒரே சிரிப்பலை

தமிழகம் ; மீசையை வைத்து என்னடா பண்ண போறீங்க ..நாக்கை அறுத்து விட்ட அதான் நக்கி பிழைக்கும் வாழ்வை ஒழிப்பாங்க.

நாம் தமிழர் செந்தமிழன் சீமான் கிழித்து தொங்க விட்டுள்ளார்.

வானூர்த்தியில் சீமானை கலாய்த்த வாலிபன் ,சீமான் அண்ணை நேநேக தான என் டைம் பாஸ் அண்ணை.


இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்