அணு ஆயுத உற்பத்தியில் தீவிரம் -ஈரான் அதிரடி அறிவிப்பு


அணு ஆயுத உற்பத்தியில் தீவிரம் -ஈரான் அதிரடி அறிவிப்பு

நாங்கள் 2015 ஆண்டு மேற் கொள்ள பட்ட ஒப்பந்தத்தின் பின்னர் தற்போது ஆணு ஆயுதங்கள் தயாரிப்பதற்கு பயன் படுத்தப்படும் யுரேனியம் தற்போது தயாரிப்பது அதிகரிக்க

பட்டுள்ளதாகவும் ,தாம் வேகமாக எமது இலக்கை எட்டி விடுவோம் என ஈரான் அதிபர் பரபரப்பாக அறிவித்துள்ளார் .

ஈரம் மீது புதிய பொருளாதார தடையையே அமெரிக்கா விதித்துள்ள நிலையில் செய் அல்லது செத்து மடி என்ற கோட்பாட்டின் கீழ் தற்போது ஈரான் சென்றுள்ளது .

உலக சண்டியர் அமரிக்காவின் விமான தளங்கள் மீது அதிர்ச்சிகர தாக்குதலை மேற்கொண்டு அந்த விமான

தளத்தின் முக்கிய கண்காணிப்பு சாதன பகுதியை நீர்மூலம் ஆக்கியத்துடன்,அதில் பலர் படுகொலை செய்யப் பட்டனர் .

மேலும் அங்கிருந்த விமானங்களும் சேதமுற்றன

ஆனால் இதனை அமெரிக்கா வெளியில் கூறவில்லை ,இந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து மீள முடியாத அமெரிக்கா உக்கிரேன்

விமானத்தை தற்போது தூக்கி பிடித்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிறது .

அதன் ஒரு அங்கமாக இந்த அதிரடி அறிவிப்பை ஈரான் வெளியிட்டுள்ளது ,இந்த அறிவிப்பு ஐரோப்பிய நாடுகளை பெரும் அதிர்ச்சியில் உறைய வைத்துள்ளது

அணு ஆயுத உற்பத்தியில் தீவிரம்
அணு ஆயுத உற்பத்தியில் தீவிரம்