ஆணவம்
Posted in கவிதைகள்

தெரிந்து செய் …..!

தெரிந்து செய் …..! ஆடி பறக்கும் பட்டத்திற்குஆணவம் கூடாதுஆடும் காற்று இல்லை என்றால்அது வானில் ஏறாது நூலை பிடித்தும் பயனில்லைநுணுக்கங்கள் புரிந்து விடுமேல் என நினைத்து ஆடி விடும்மேன்மை குறைத்து விடு குளிர்ச்சி பொழிவது…

Continue Reading...