வலிப்பு-வந்தால்
Posted in மருத்துவம்

இரும்பு பொருட்களை கொடுப்பது மூட நம்பிக்கை

வலிப்பு வந்தால் இரும்பு பொருட்களை கொடுப்பது மூட நம்பிக்கை எவ்வாறு ஏற்படுகிறதுமூளையில் உள்ள நரம்பு செல்கள் உட்பட உடம்பில் உள்ள அனைத்து செல்களும் மின்னணு சக்தி கொண்டவை. சில சமயம் நரம்பு செல்கள் தேவையற்ற…

Continue Reading...