மாதவிடாய்
Posted in மருத்துவம்

ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய்… புற்றுநோயாக இருக்கலாம்

ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய்… புற்றுநோயாக இருக்கலாம் ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய், அடி வயிறு அல்லது இடுப்பு பகுதியில் கடும் வலி, வீக்கம், சோர்வு, திடீர் எடை இழப்பு, வயிற்றுப்போக்கு போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால் கவனமாக இருக்க வேண்டும்….

Continue Reading...