சீமான் ஸ்டாலினை
Posted in சீமான் பேச்சு

சீமான் ஸ்டாலினை சந்தித்தது ஏன் ? : VIDEO

சீமான் ஸ்டாலினை சந்தித்தது ஏன் ? : VIDEO மிகவும சரி. அரசியல்ரீதியாக வேற. இதுபோன்ற இக்கட்டில் அரவனைத்துபோவதுதான் ஆரோக்கியமான அரசியல். நல்லபடி நடப்பவர்கள் யாராயினும் தமிழ் அவர்களை மதிக்கும் – தவறு இளைத்தவன்…

Continue Reading...