கூலி தொழிலாளிகளை
Posted in srilanka news இலங்கை செய்திகள்

வேலையாட்களை துரத்தி குற்றிய குளவிகள்

வேலையாட்களை துரத்தி குற்றிய குளவிகள் நோர்வூட்- ஸ்டொக்கம் தோட்டத்தில், கொழுந்து பறித்துக்கொண்டிருந்த 15 தொழிலாளர்கள் இன்று (13) காலை குளவிக்கொட்டுக்கு இலக்காகியுள்ளனர். குளவிக்கொட்டுக்கு இலக்கான 19 பேரும் டிக்கோயா- கிளங்கன் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில்,…

Continue Reading...