உணவுகள்
Posted in breking news மருத்துவம்

சாப்பிட்ட பிறகு தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

சாப்பிட்ட பிறகு தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள் மாம்பழங்கள் சாப்பிடுவதால் பல ஆரோக்கிய நன்மைகள் கிடைக்கின்றன. ஆனால் மாம்பழம் சாப்பிட்ட பிறகு சில உணவுகளை சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் உடல் உபாதைகளை அனுபவிக்க நேரிடும்….

Continue Reading...