40 கிலோ மீட்டருக்கு -வீதியில் சூரிய ஒளி மின்சாரத்தை பொருத்தும் ஹொலன்ட்


40 கிலோ மீட்டருக்கு -வீதியில் சூரிய ஒளி மின்சாரத்தை பொருத்தும் ஹொலன்ட்

நெதர்லாந்து அரசு A37 motorway பகுதியில் சுமார் நாப்பது கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு சூரிய ஒளியிலான மின்சாரம் பெரும் சோழர்களை பொருந்துகிறது .


மின் உறுதியை அதிகரிக்கும் நோக்குடன் இந்த விடயத்தை நெதர்லாந்து உருவாக்குகிறது .

மேலும் வீதி மின்சார ஒளியையும் இந்த சோழர்கள் மூலமே உருவாக்கும் திட்டத்தை வகுத்து அதன் ஊடே பயணிக்கிறது ,இது செலவு குறைந்த ஒன்றாக உள்ளது .

அது போலவே வீடுகளிலும் இந்த மின்சார முறைமையை குறித்த நாடு ஊக்குவித்து வருகின்றமை குறிப்பிட தக்கது .