200 வருட வேம்பு சரிந்து முறிந்து வீழ்ந்து உடைந்த வீடுகள்

ரயில் மோதி வாலிபன் மரணம்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

200 வருட வேம்பு சரிந்து முறிந்து வீழ்ந்து உடைந்த வீடுகள்

யாழ்ப்பாணம் கச்சரிக்கு அருகில் நிலைத்து செழிப்பு தந்த ,200 வருட பழமை வாய்ந்த வேம்பு மரம் ஒன்று சரிந்து வீழ்ந்துள்ளது .

இந்த வேம்பு மரம் சரிந்து வீழ்ந்ததில் அருகில் உள்ள வீட்டு மதில்கள் உடைந்தன .

எனினும் உயி சேதங்கள் ஏற்படவில்லை .

இதனால் வீதி போக்குவரத்தில் சாற்று நெரிசல் ஏற்பட்டது .


இதனை SHARE பண்ணுங்க