130 ரசியா இராணுவம் படுகொலை – ஆயுதங்கள் அழிப்பு

Russian troops tanks
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

130 ரசியா இராணுவம் படுகொலை – ஆயுதங்கள் அழிப்பு

உக்கிரேன் கிழக்கு பகுதி ஊடாக முன்னேறிய ரசியா படைகளின் முக்கிய படைப் பிரிவு மீது


தாம் நடத்திய தாக்குதலில் ஒரே நாளில் 130 இராணுவத்தினர் கொலை செய்யப்பட்டனர்

மேலும் இரு டாங்கிகள் ,கவச வண்டிகள்,வாகனங்கள் ,தாங்கிய ஆயுத தொகுதி அழிக்க
பட்டுள்ளதாக உக்கிரேன் பாதுகாப்பு அமைச்சு தெரிவிதுள்ளது

ஆனால் ரசியா படைகளோ எதிர் தரப்பிற்கு இழப்பு அதிகம் என பரப்புரை புரிந்து வருகின்றனர்


தொடர்ந்து மோதல்கள் இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளன


இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

Leave a Reply