11 விமானங்கள் மூலம் இராணுவம் ஆயுதங்களை லிபியாவில் குவிக்கும் ரஷியா


11 விமானங்கள் மூலம் இராணுவம் ஆயுதங்களை லிபியாவில் குவிக்கும் ரஷியா

ரஷியாவில் இருந்து பதினொரு விமானங்கள் மூலம் ரசியா தனது

இராணுவம் மற்றும் அதி நவீன ஆயுதங்களை

லிபியாவில்,அவசரமாக தரை இறக்கியுள்ளது

சிரியா மற்றும் லிபியாவில் துருக்கிய இராணுவம் குவிக்க பட்டுள்ள நிலையியல்

ரசியாவின் இந்த அவசர இராணுவ குவிப்பு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது

குறித்த இரு நாடுகளில் பெரும் மோதல் ஒன்று இடம்பெற உள்ளதை மேற்படி விடயங்கள் அம்பல படுத்துகின்றன

ரசியா மேற் கொள்ளும் இந்த திடீர் இராணுவ குவிப்பினால் குறித்த பிராந்தியத்தில்

பெரும் பதட்டம் நிலவுகிறது ,எதிர்வரும் நாட்களில் பெரும் மோதல்கள் வெடிக்கலாம் என்பதை இந்த இராணுவ குவிப்பு புல படுத்துகிறது

11 விமானங்கள் மூலம்
11 விமானங்கள் மூலம்