வானில் பாய்கிறது ஈரான்satellite ballistic missiles – வீடியோ


வானில் பாய்கிறது ஈரான்satellite ballistic missiles – வீடியோ

ஈரான் அமெரிக்காவுக்கு இடையில் பெரும் பனிப்போர்

மூண்டுள்ள நிலையில் ,பதட்டம் அதிகரித்து செல்கிறது

,அவ்வாறான வேளையில் ஈரான்

தற்பொழுது இந்த வார இறுதிக்குள்

இந்த அதிரடி வேலையை செய்கிறது …காணொளியில்

முழுமையான விபரம் full video