வடகொரியா ஏவுகணை சோதனை – அதிர்ச்சியில் அமெரிக்கா

Spread the love

வடகொரியா ஏவுகணை சோதனை – அதிர்ச்சியில் அமெரிக்கா

உலகை கொரனோ வைரஸ் ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்க

வடகொரியா தனது குறும் தூர ஏவுகணை சோதனையை

வெற்றிகரமாக நடத்தியுள்ளது

இந்த மாதத்தில் இடம்பெற்ற நான்காவது சோதனை இதுவென

தெரிவிக்க படுகிறது

அமெரிக்காவுடன் இடம்பெற்ற பேச்சுக்கள் முறிவடைந்த நிலையில்

வடகொரியா தனது அணு ஆயுதங்களை தாங்கி செல்லும்

ஏவுகணை சோதனையை தொடராக நடத்தி வருகின்றமை குறிப்பிட

தக்கது

எனினும் இந்த ஏவுகணையின் தூர வீச்சு தொடர்பாக உடனடியாக

தெரியவரவில்லை

வடகொரியா ஏவுகணை சோதனை
வடகொரியா ஏவுகணை சோதனை

Spread the love