யப்பான் போர் கப்பல் ஈரான் கடல் பகுதி நோக்கி நகர்வு வீடீயோ


யப்பான் போர் கப்பல் ஈரான் கடல் பகுதி நோக்கி நகர்வு வீடீயோ

ஈரான் கடல் பகுதி நோக்கி விரைந்து செல்லும் ஜப்பானின் போர் கப்பல் .


அமெரிக்கா ஈரானுக்கும் இடையில் ஏற்பட்டுள்ள முறுகல் ,மற்றும் போர் பதட்டத்தை அடுத்து இந்த விசேட போர்க் கப்பல் அனுப்பி வைக்க பட்டுள்ளது

குறித்த கடல் பகுதியை ஈரான் எவ்வேளையும் தடுக்கலாம் ,எனவும் ,அவ்வழி கப்பல்கள் மீது தாக்குதல் தொடுக்கலாம்

என்ற நிலையில் ஜப்பான் முன் எச்சரிக்கை நிலையில் இந்த கப்பலை அனுப்பி வைத்துள்ளது

விரிவான செய்திகள் காணொளியில்