இலங்கையில் மின்சார கார் பாவனைக்கு வருகிறது

இதனை SHARE பண்ணுங்க

இலங்கையில் மின்சார கார் பாவனைக்கு வருகிறது

இலங்கையில் சுற்று சூழல் பாதுகாப்பை அடுத்து புகையை தடுத்து வளி மண்டலத்தை காக்கும்

முகமாக மின்சார காரினை இறக்குமதி செய்திடும் நிலைக்கு இலங்கை தயராகி வருகிறது

இதற்கான அனுமதி தற்போது வழங்க படவுள்ளது

பிரிட்டன் உள்ளிட்ட ஐரோபிய நாடுகளில் 2040 ஆண்டிற்கு பின்னர் முற்று முழுதாக எரிபொருள் கார்கள்
தடை செய்ய படுகின்றன.

அதன் முன்னோடி நடவடிக்கையாக இந்த கார் இறக்குமதிக்கு இலங்கையும் தயராகி வருகிறது


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply