மலையக தோட்ட தலைவர்களின் மகாநாடு

Spread the love

மலையக தோட்ட
தலைவர்களின் மகாநாடு

மலையக மக்கள் முன்னணியின் தோட்ட தலைவர்களின் மகாநாடு ஹட்டன் மலையக மக்கள் முன்னணியின் தமைமை காரியாலயத்தில் நடைபெற்றது

இந் நிகழ்வில் மலையக மக்கள் முன்னணியின் உயர் குழு அங்கத்தினர் தோட்ட தலைவர்கள் பேச்சாளர்கள் உட்பட

உள்ளுராட்சி மன்றங்களின் உறுப்பினர்களும் கலந்துக் கொண்டார்கள்கள்

மலையக தோட்ட தலைவர்களின்

Spread the love