மட்டக்களப்பு மாவட்ட கல்குடா முடிவு-தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் வெற்றி


மட்டக்களப்பு மாவட்ட கல்குடா முடிவு-தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் வெற்றி

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் -20622
இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி -17312
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி -15394
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் -12064
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 10879