போலி திராவிடம் பாரி – video

Spread the love

போலி திராவிடம் பாரி – video

உண்மை சம்பவத்தை
தமிழர்களுக்கு சிறப்புடன் சொன்னதற்கு
மிக்க நன்றி .

தமிழ் நாட்டுக்குள் இடம் புலர்ந்த தெலுங்கர்கள், மலையாளிகள் கன்னடர்கள் நம்மை ஏமாற்றினார்கள்


ஆனால் நம்மிடம் இப்பபொழுதுள்ள உள்ள தமிழ் எழுச்சி அவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்காமல் எச்சரிக்கை

விடுவோம்
நம்மை ஏமாற்ற நினைக்கும்
வந்தேறிகளை ஏமாற்றுவோம்


Spread the love