போதைவஸ்து விமானம் அவுஸ்ரேலியாவில் மடக்கி பிடிப்பு


போதைவஸ்து விமானம் அவுஸ்ரேலியாவில் மடக்கி பிடிப்பு

Papua New Guinea வில் இருந்து பறந்து வந்த இலகுரக விமானம் ஒன்று அவுஸ்ரேலியாவில் தரை இறங்கிய பொழுது மடக்கி பிடிக்க பட்டுள்ளது


இந்த சிறிய ரக விமானத்தில் எண்பது மில்லியன் பெறுமதியான போதைவஸ்துக்கள் இருந்தமை கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளது

விமானி மற்றும் கூட வந்தவர்கள் கைது செய்ய பிட்டு தீவிர விசாரணைகளுக்கு உட் படுத்த பட்டுள்ளனர்

விமானத்தில் அதிக அளவான எடையுடன் தரை இறங்க முற்பட்ட பொழுது இந்த கைது வேட்டை இடம்பெற்றுள்ளது குறிப்பிட தக்கது

போதைவஸ்து விமானம்
போதைவஸ்து விமானம்