பிரிட்டன் மக்களுக்கு அவசர எச்சரிக்கை – வீடியோ


பிரிட்டன் மக்களுக்கு அவசர எச்சரிக்கை – வீடியோ

இன்று பிரிட்டனில் நிகழ போகும் இந்த கால நிலை சீற்றத்தில் மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் எனவும் விழிப்பாக

இருக்கும் படி வேண்டுதல் விடுக்க பட்டுள்ளது

மேலதிக செய்திகளை காண காணொளியை பாருங்கள் full video