பிரிட்டனில் Pizza Hu 29 கடைகள் அடித்து பூட்டு – 450 பேர் வேலை இழப்பு


பிரிட்டனில் Pizza Hu 29 கடைகள் அடித்து பூட்டு – 450 பேர் வேலை இழப்பு

பிரிட்டனில் பரவி வரும் கொரனோ வைரஸ் காரணமாக புகழ் பெற்று விளங்கும்

Pizza Hut தனது உணவகங்களில் இருபத்தி ஒன்பது அடித்து பூட்ட

பட்டுள்ளது ,இதனால் அங்கு பணிபுரிந்த 450 பேர் வேலை இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது

தொடர்ந்து வரும் வாரங்களில் குறித்த நோயின் பரவல் அதிகரிக்கும்

என எதிர்வு கூற பட்டுள்ளநிலையில் தொடர்ந்து மேலும் அபிரிட்டன் தழுவிய

நிலையில் பல உணவகங்கள் அடித்து பூட்டும் நிகழ்வு இடம் பெறலாம் என எதிர்பார்க்க படுகிறது

இந்த தகவலினால் மக்கள் மத்தியில் ஒருவித பீதி ஏற்பட்டுள்ளது