பிரிட்டனில் வாகனங்களுக்கு MOT 6 மதம் விலக்கு -driving tests நிறுத்தம்,

Spread the love

பிரிட்டனில் வாகனங்களுக்கு MOT 6 மதம் விலக்கு -driving tests நிறுத்தம்

பிரிட்டனில் வேகமாக பரவி வரும் கொரனோ வைரஸ் தாக்குதலை

அடுத்து தற்போது வாகனங்களுக்கு உரிய MOT ஆறு

மாதங்களுக்கு விலக்கு அளிக்க பட்டுள்ளது ,cars and vans get six-

month MOT exemption எனினும் பழுதான வாகனங்களை ஒட்டி

செல்பவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள படும் என

தெரிவிக்க பட்டுள்ளது

மேலும் காரச்சுக்கள் திறந்து இருக்கும் எனவும் இவ்வேளை AA உதவ

தயராக உள்ளதாகவும் தெரிவிக்க பட்டுள்ளது ,

இது பழுதான வாகனங்களை அதே இடத்தில வந்து திருத்தம்

செய்யும் நட மாடும் சேவையாகும் .

அத்துடன் எதிர்வரும் மூன்று மாத்திற்கு driving tests ஓட்டுநர் பயிற்சி

பள்ளிகள் மூட பட்டு இருக்கும் ,The DVSA has also confirmed that

practical driving tests have been suspended for up to three months

அணைத்து வகுப்புகளும் எதிர்வரும் மூன்று மாதங்களுக்கு

இடம் பெறாது என தெரிவிக்க பட்டுள்ளது

பிரிட்டனில் வாகனங்களுக்கு MOT
பிரிட்டனில் வாகனங்களுக்கு MOT

Spread the love