பிரிட்டனில் மலேரியா தடுப்பு மருந்துகள் கொரானாவுக்கு சோதனை


பிரிட்டனில் மலேரியா தடுப்பு மருந்துகள் கொரானாவுக்கு

சோதனைபிரிட்டனில் வேகமாக பரவி வரும் கொரனோ

நோயினைம் தடுக்கும்

முகமாக தற்பொழுது anti-malaria drugs


மலேரியாவுக்கு ,பயன் படுத்த படும் தடுப்பு மருந்துகள்

சோதனைக்கு உள்ளாக்க பட்டு வருகிறது

முன் அரணில் பணி புரியும் சுகாதர் பிரிவினர் மற்றும் ,முக்கிய நபர்களுக்கு

இந்த மருந்துகள் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த பட்டு வருகின்றன

பிருத்தானியாவில் இரண்டு மருத்துவ மனைகளில் இந்த சோதனை தொடர்ந்து

இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளது ,எனினும் இதனால் பூரண குணம் ஏற்படுமா என்பது தொடர்பில் தெரிவிக்க படவில்லை