அமெரிக்காவில் பாரிய நில நடுக்கம் =- ஆடிய வீடுகள்


அமெரிக்காவில் பாரிய நில நடுக்கம் =- ஆடிய வீடுகள்

அமெரிக்கா கலிபோனியா , Los Angeles பகுதியில் திடீரென நில

நடுக்கம் ஏற்பட்டது ,இதன் பாதிப்பு 4.2 ஆக பதிய பெற்றுள்ளது

இந்த நில நடுக்கம் ஏற்பட்ட பொழுது அங்கு வீடுகள் ,கட்டிடங்கள் குலுங்கியுள்ளன

எனினும் இதனால் உயிர் சேதங்கள் ஏற்படவில்லை என தெரிவிக்க பட்டுள்ளது