பயணிகளுடன் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்ல பட்ட கார் – திகில் வீடியோ


பயணிகளுடன் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்ல பட்ட கார் – திகில் வீடியோ

இந்தியா மத்திய பிரதேஸ் பகுதியில் காட்டாறு வெள்ளத்தில் சிக்கி

கார் ஒன்று ,பயணிகளுடன் அடித்து செல்லும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது

இவ்வாறு அடித்து செல்ல பட்ட பொழுதும் அதில் இருந்தவர்க்ளின் புத்தி

சாலித்தனம் மற்றும் ,அதிஷ்டாம் காரணமாக அனைவரும் சிறு

காயங்களுடன் உயிர் தப்பியுள்ளது பெரும் வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது