நுவரெலியா முத்துமாரியம்மன் தேர் வெள்ளோட்டம்


நுவரெலியா முத்துமாரியம்மன் தேர் வெள்ளோட்டம்

நுவரெலியா மாவட்டம் சென்ஜோன்ஸ் தோட்டம் ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் ஆலயத்திற்காக முன்னால் அமைச்சரும்

தற்போதை நுவரெலியா மாவட்ட ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் வேட்பாளருமான கலாநிதி வே.இராதாகிருஸ்ணன் அவர்களின் 2019

நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூலம் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட தேரின் வெள்ளோட்டம் (27.06.2020 ) நடைபெற்றது.

இந் நிகழ்விற்கு தோட்ட முகாமையாளர் உட்பட பொது மக்கள் பக்தர்கள் கலந்துக் கொண்டார்கள்..