துருக்கி எல்லையில் தடுப்பு சுவர் கட்டிய கிரேக் – மாப்புள்ள இப்படி குதித்தாரு


துருக்கி எல்லையில் தடுப்பு சுவர் கட்டிய கிரேக் – மாப்புள்ள இப்படி குதித்தாரு

துருக்கி எல்லையோரத்தில் அகதிகள் தமது நாட்டுக்குள்

நுழைவதை தடுக்க கிரேக் பெரும் கம்பி வேலிகளை கொண்டு

தடுப்பு சுவர் அமைத்தது .

ஆனால் அவர்களுக்கு அல்வா கொடுத்து அகதிகள் அந்த சுவரை

தண்டி ஏறி குதித்து உள்நுழையும் காட்சிகள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது

அமெரிக்காவின் பாணியில் சுவரை கட்டிய பொழுதும் ,அதற்கு

மாற்று வழிகளை கண்டுபிடித்து சட்டவிரோத குடியேற்றவாசிகள் நுழைந்து வருகின்றனர்

இது அந்த நாட்டுக்கு பெரும் தலை இடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது குறிப்பிட தக்கது

துருக்கி எல்லையில் தடுப்பு சுவர்
துருக்கி எல்லையில் தடுப்பு சுவர்