தீவிரவாதிகள் வெறியாட்டம் 20 விவசாயிகள் படுகொலை

Houthis.

தீவிரவாதிகள் வெறியாட்டம் 20 விவசாயிகள் படுகொலை

Yemeni இனத்தை சேர்ந்த இருபது விவாசாயிகள் கவுதி அமைப்பினால்

படுகொலை செய்ய பட்டுள்ளனர் ,மேலும் நாற்பது பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர்

தொடர்ந்து இடம் பெற்று வரும் போரில் அப்பாவி மக்கள்

இலக்குவைக்க படுவது குறிப்பிட தக்கது

Spread the love