தாத்தாவான மகிந்தா – பிள்ளை பெற்ற நாமல் – படம் உள்ளே


தாத்தாவான மகிந்தா – பிள்ளை பெற்ற நாமல் – படம் உள்ளே

இலங்கையில் இரத்த காட்டேரிகளும் ,தமிழ் இன படு கொலையாளிகளாக

விளங்கும் மகிந்தா குடும்பம் தற்போது இலங்கையை மீள்வும் ஆட்சி புரிந்து வருகிறது

இவ்வேளை மகிந்தாவின் மூத்த புதல்வன் நாமல் ராஜ பக்கசாவிற்கு

பிள்ளை பிறந்துள்ளது ,தனது பேரனை பார்த்த மகிழ்வில் மகிந்த பூரிப்படைந்துள்ளார்

அந்த காட்சிகள் கீழே

தாத்தாவான மகிந்தா
தாத்தாவான மகிந்தா