தாஜ்மஹால் மீள திறப்பு – குவியும் மக்கள்


தாஜ்மஹால் மீள திறப்பு – குவியும் மக்கள்

இந்தியாவின் புகழ் பூத்த காதல் சின்னமாக விளங்கும் தாஜ்மகால்

தற்போது மீள மக்கள் பாவனைக்கு திறக்க பட்டுள்ளது ,

இதனை அடுத்து மீள உல்லாச பயணிகள் படை எடுத்து வருகின்றனர்