ஜெர்மன் விமானத்தை வானில் இடைமறித்த ரஷியா விமானங்கள்


ஜெர்மன் விமானத்தை வானில் இடைமறித்த ரஷியா விமானங்கள்

பால்டிக் கடல் பகுதியில் ஊடுருவிய ஜெர்மன் விமானத்தை

ரசியாவின் Sukhoi-27 fighter ஜெட் விமானம் இடைமறித்து விரட்டியது

தமது எல்லை பகுதிக்குள் ஊடுருவிய ஜேர்மனிய விமானங்களையே

தாம் கண் காணித்ததாக ரசியா தெரிவித்துள்ளது

ஜெர்மனோ அத்துமீறி ரசியா தமது வான்வெளியில் குறுக்கிடுவதாக குற்றம்

சுமத்துகிறது ,நேட்டோ படைகள் பால்டிக் கடல் பகுதியில் கூட்டாக பயணித்து

வருகின்றனர் ,ரசியாவின் ஊடுருவலை கண்காணிக்கவே அவர்கள் அந்த பகுதியில் நடமாடி வருகின்றனர்

அவ்வாறான அவர்கள் நடவடிக்கையை ரசியா நேரடியாக சென்று மிரட்டி

செல்லும் சம்பவங்கள் தொடராக இடம்பெற்று வருகின்றமை குறிப்பிட தக்கது