ஜனாதிபதி கோட்டா -பொம்பியோ பேச்சு


ஜனாதிபதி கோட்டா -பொம்பியோ பேச்சு

இலங்கைக்கு விஜயம் செய்துள்ள அமெரிக்க இராஜாங்கச் செயலாளர்

மைக்கல் பொம்பியோ, ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவை, ஜனாதிபதி

செயலகத்தில் வைத்து சற்றுமுன்னர் சந்தித்துப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

அவர், வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தனவை, வெளிவிவகார அமைச்சில் வைத்து சந்திப்பார்.

ஜனாதிபதி கோட்டா
ஜனாதிபதி கோட்டா