சீனாவின் 118 செயலிகளைதடை செய்யும் இந்தியா குமுறும் சீனா


சீனாவின் 118 செயலிகளைதடை செய்யும் இந்தியா குமுறும் சீனா

உலகில் முதன்மை வல்லரசாக மாற்றம் பெற்று வரும் சீனாவின் ஆதிக்கம்

உலக மக்களை கட்டி போட்டுள்ளது ,இதில் டிக் டாக் பிரபலமான சமூக வலைத் தளமாகும் ,

இது உள்ளிட்ட சுமார் நூற்றி பதினெட்டு செயலிகளை தாம் தடை செய்ய உள்ளதாக இந்தியா மீள இன்று அறிவித்துள்ளது

இதனால் சீனா இந்தியாவுக்கு இடையில் முறுகல் நிலை உக்கிரம் பெற்றுள்ளது குறிப்பிட தக்கது