சீனாவின் டிக் டாக் ,wechat என்பன அமெரிக்காவில் பாவிக்க தடை


சீனாவின் டிக் டாக் ,wechat என்பன அமெரிக்காவில் பாவிக்க தடை

சீனா அமெரிக்காவுக்கு இடையில் எழுந்துள்ள அரசியல் ,மற்றும் பொருளாதார

போட்டியின் காரணமாக அமெரிக்காவில் வீ சாட் மற்றும் டிக் டாக்

என்பன பயன் படுத்த திடீர் தடை விதிக்க பட்டுள்ளது

குறித்த செயலிகள் அமெரிக்காவில் தரவிறக்கம் செய்திட ஆளும் டிரம்ப் அரசு அதிரடி தடை விதித்துள்ளது


இரு நாடுகளுக்கு இடையில் எழுந்துள்ள இந்த மோதல் நிலவரம்

பிராந்திய ரீதியில் பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளது என நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்