அமெரிக்கா வாகன தொடரணி மீது தாக்குதல் – சிதறிய கவச வண்டிகள்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

அமெரிக்கா வாகன தொடரணி மீது தாக்குதல் – சிதறிய கவச வண்டிகள்

அமெரிக்கா இராணுவ வாகன தொடரணியை இலக்கு வைத்த நடத்த பட்ட தாக்குதலில் இராணுவ

கவச வண்டிகள் முற்றாக சிதறின ,இதில் பல இராணுவத்தினர் பலியாகியும் காயமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்க படுகிறது

தொடராக அமெரிக்கா இராணுவ அணிகள் இலக்கு வைத்து தாக்க பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிட தக்கது .


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Leave a Reply