சமையல் பாத்திரம் வழங்கி வரும் முன்னாள் அமைச்சர்


சமையல் பாத்திரம் வழங்கி வரும் முன்னாள் அமைச்சர்

நுவரெலியா மாவட்டம் பீட்ரூ தோட்டம் லவர்சிலிப் பிரிவு ஸ்ரீ முத்துமாரியமன் தோட்ட ஆலய பரிபாலன சபையின்

வேண்டுகோலுக்கு அமைய நுவரெலியா மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் மலையக மக்கள் முன்னணியின் தலைவரும் தமிழ்

முற்போக்கு கூட்டணியின் பிரதி தலைவரும் முன்னால் அமைச்சருமான கலாநிதி வே.இராதாகிருஸ்ணன் அவர்களின் நிதி

ஓதுக்கீட்டின் மூலம் சமையல் பாத்திரங்கள் கையளிக்கப்பட்டது

சமையல் பாத்திரம் வழங்கி
சமையல் பாத்திரம் வழங்கி