கொரனோவால் பாதிக்க பட்ட 50 வீதமான மக்களுக்கு செயற்கை சுவாசம் – அதிர்ச்சி video


கொரனோவால் பாதிக்க பட்ட 50 வீதமான மக்களுக்கு செயற்கை சுவாசம் – அதிர்ச்சி video

பிரிட்டனில் கொரனோ வைரஸ் நோயினால் பாதிக்க பட்ட மக்களில்

ஐம்பது வீதமானவர்கள் இந்த செயற்கை சுவாசத்திற்கு உட்படுத்த பட்டுள்ளனர் என தெரிவிக்க பட்டுளள்து

இந்த வெண்ட்டி லாட்டர் இயந்திரமானது நாள் ஒன்றுக்கு குறித்த நிறுவனத்தால்

ஆயிரம் தயாரிக்க படுவதாகவும் தற்பொழுது பிரிட்டன் NHS 30 ஆயிரம்

இவ்வைகையான இயந்திரங்களை இவ்வேளை பயன் பாட்டில் வைத்துள்ளது

இதில் இந்த வைரஸ் நோயால் பாதிக்க பட்டவர்கள், ஐம்பது வீதமானவர்

இவ்வாறு உள்ளாக்க படுகின்றனர் .நுரையீரலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்

கிருமியை கொன்று வெளியேறி வருவதற்கும் அந்த நோயானது மேலும் தொற்றிடாது இருக்க இந்த சுவாசம் வழங்க படுகிறது ,

எனினும் இதில் இவ்விதமான சிகிச்சைக்கு உள்ளானவர்கள் இறந்துள்ளதும் ,மீண்டு வந்துள்ளதும் இடம் பெற்று வருகிறது

இவ்வாறான சிகிச்சை முறைக்கு பிரிட்டன் பிரதமர் உள்ளாக்க பட்டுள்ளார் ,சுவாசிக்க சிக்கல் ஏற்படும் பொழுதே இவை பயன் படுத்த படுகின்றன

அதன் செயல்பாட்டு முறை காணொளியை இது மக்களே பாருங்கள் ,பகிருங்கள் full video

கொரனோவால் பாதிக்க பட்ட
கொரனோவால் பாதிக்க பட்ட