கொரனோவால் எகிறிய சீனாவின் பொருளாதாரம் – கொதிக்கும் அமெரிக்கா


கொரனோவால் எகிறிய சீனாவின் பொருளாதாரம் – கொதிக்கும் அமெரிக்கா

உலக நாடுகளை தொடர்ந்து ஆட்டி படைத்தது வரும் கொரனோ

நோயினால் அந்த நாடுகளின் பொருளாதாரம் ஆட்டம் கண்டு வருகிறது .

இவ்வாறான நிலையில் சீனாவின் பொருளாதாரம் அசுர வளர்ச்சியை

எட்டடி பிடித்துள்ளது ,சுமார் 4.9 விகிதம் அதன் பொருளாதார வளர்ச்சி இவ்வேளை இடம் பெற்றுள்ளது

உலக சண்டியர் அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் இதனை விட

அதிக பாதாளத்திற்குள் வீழ்ந்து கிடக்கிறது .

முகக் கவசம் மற்றும் கொரனோ சோதனை கிட்டுக்கள் என்பன சீனாவில்

இருந்து பில்லியன் கணக்கில் இறக்குமதி செய்ய படுகின்றமை குறிப்பிட தக்கது

இப்போது கேள்வி எதுவெனில் யார் வல்லரசு ..? சீனா வா ..?அமெரிக்காவா …?