காவல்துறை உயரதிகாரிகளுக்கு திடீர் இடமாற்றம்


காவல்துறை உயரதிகாரிகளுக்கு திடீர் இடமாற்றம்

பிரதி பொலிஸ்மா அதிபர்கள் உள்ளிட்ட பொலிஸ் உயரதிகாரிகள் சிலர் இடமாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

சேவைத் தேவையின் அடிப்படையில் தேர்தல் ஆணைக்குழு மற்றும் பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் அனுமதியுடன் குறித்த இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் தலைமையகம் தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி, பொலிஸ் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு பணியகத்திற்கு பொறுப்பாக செயற்பட்ட பிரதி பொலிஸ்மா அதிபர்

எஸ்.சி.மெதவத்த பொலிஸ் நலன்புரி பிரிவின் பிரதி பொலிஸ்மா அதிபராக இடமாற்றப்பட்டுள்ளார்.

குறித்த பணியகத்தின் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்காக பதில் பிரதி பொலிஸ்மா அதிபர் ஜீ.கே.ஜே அபொன்சு

நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் தலைமையகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

மேல் மாகாண வடக்கு பகுதிக்கு பொறுப்பான பிரதி பொலிஸ்மா அதிபராக பதில் பிரதி பொலிஸ்மா அதிபர் எஸ்.பி.ரணசிங்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளா