கரி மேக்கன் அரச குடும்பத்தில் இருந்து கீழிறக்கம்

கரி மேக்கன் அரச குடும்பத்தில் இருந்து கீழிறக்கம்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

கரி மேக்கன் அரச குடும்பத்தில் இருந்து கீழிறக்கம்

பிரிட்டன் அரச குடும்பத்தின் வாரிசாக விளங்கி வரு கரி அவரது மனைவி மேக்கன் ஆகியோர் ,அரச குடும்பத்தின் அதிகார பூர்வ இணையத்தில் இருந்து கீழிறக்க பட்டுள்ளனர் .

இவர்கள எலிசபெத் அவர்கள் இருக்கும் பொழுது ,அரச இணையத்தில் அதே தரவரிசையில் காணப்பட்டனர் .

ஆனால் தற்போது இவர்கள் அந்த இணையத்தில் இருந்து கீழிறக்க பட்டுள்ளது ,மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது .

கரி மேக்கன் அரச குடும்பத்தில் இருந்து கீழிறக்கம்

பிரிட்டன் மூன்றாவது மன்னராக தற்போது திகழ்கின்ற சால்ஸ் அவர்களின் வருகையின் பின்னர் ,அரச குடும்பத்தில் பல பிணக்குகள் தீர்க்க பட்டு ,நாடு முன்னேற்ற நிலைக்கு செல்லும் என எதிர் பார்க்க பட்டது .

ஆனால் தற்போது அவை தலைகீழாக மற்றம் பெற்று தற்போது ,மன்னர் சாள்ஸ் அவர்கள் மனைவி மற்றும் ,அரச குடும்ப பெண் ஒருவர் உயர் நிலையில் வைக்க பட்டுள்ளதான செய்திகளும் கசிந்துள்ளது .

இவ்வாறான சம்பவங்கள் ஊடக அரச குடும்பத்தில் தொடர்ந்து முறுகல் காணப்படுவதை இவை காண்பிகின்றன .


இதனை SHARE பண்ணுங்க

Leave a Reply