ஐஸ் எஸ் நிலைகள் மீது ரசியா விமானங்கள் அகோர குண்டு தாக்குதல்

ரசியா விமானங்கள் அகோர குண்டு தாக்குதல்

ஐஸ் எஸ் நிலைகள் மீது ரசியா விமானங்கள் அகோர குண்டு தாக்குதல்

சிரியாவின் வடக்கு அப்பலோ பகுதியில் நிலை எடுத்து போராடி வரும்

ஐ எஸ் தீவிரவாதிகளின் நிலைகள் மீது ரசியா சண்டை விமானங்கள் அகோர தாக்குதலை நடத்தின

கடந்த 24 மணித்தியாலத்தில் மட்டும் 40 தடவை தாக்குதலை நடத்தின ,

இதில் குறித்த அமைப்பின் முக்கிய பதுங்கு குழிகள் ,ஆயுத களஞ்சியங்கள்

மற்றும் முக்கிய இரசாயன இராணுவ தளங்கள் மீதே துல்லியமான

தாக்குத்தல் நடத்த பட்டதாக சிரியா இராணுவம் தெரிவித்துள்ளது

Spread the love