உணவு ஒவ்வாமை FOOD ALLERGY எவ்வாறு தடுப்பது

உணவு ஒவ்வாமை FOOD ALLERGY எவ்வாறு தடுப்பது
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

உணவு ஒவ்வாமை FOOD ALLERGY எவ்வாறு தடுப்பது

மக்கள் நாள் தோறும் உண்ணும் உணவுகளில் உணவு ஒவ்வாமை தன்மை காணப்படுகிறது .


இந்த உணவு ஒவ்வாமை என்பதை எவ்வாறு தடுக்கலாம் என்பதை இங்கே கவனியுங்கள்.

மக்களுக்கு அழற்சி ஓவ்வாமை ஏற்பட காரணம் என்ன ..? அதனை எவ்வாறு தடுக்கலாம் அல்லது தவிர்க்கலாம் என்பதை இந்த காணொளியில் பார்க்கலாம்.

உணவு ஒவ்வாமை FOOD ALLERGY எவ்வாறு தடுப்பது

இந்த ஒவ்வாமை என்பது தோள்கள் மூலமே வெளிப்படும் ,அது எவ்வாறு தென்படுகிறது என்பதை பார்க்கலாம் .

உணவு ஒவ்வாமை என்பது சக்தி ,வயிற்றோட்டம் மற்றும் தோல்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஊடாக அவதானிக்க முடியும்.

எந்த உணவுகளை நாம் உண்னக் கூடாது என்கிறார்கள் என்றால் ,நண்டு றால கச்சான் ,பால் முட்டை அண்ணாசி பழம் போன்றவற்றுக்கு அதிகமாக காணப்படும் .


அப்படி என்றால் இதனை எவ்வாறு தடுக்கலாம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து இருப்பீர்கள்.

சரி வாருங்கள் நம்மவர் கூடும் இந்த மருத்துவ குறிப்பை காதில் போட்டு கொள்வோம் வாருங்கள்.


இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்