உணவாக சமையல்காரர் படியில் இருந்து வீழ்ந்து மரணம்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

உணவாக சமையல்காரர் படியில் இருந்து வீழ்ந்து மரணம்

இலங்கை நீர்கொழும்பு பகுதியில் உள்ள பிரபல உணவாகம் ஒன்றில் பணிபுரிந்து வந்த

பிரதான சமையல்காரர் மாடியில் இருந்து வீழ்ந்து பலியாகியுள்ளார் ,இவரது மரணம் தொடர்பில்

விசாரணைகள் ஆரம்பிக்க பட்டுள்ளன


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply