ஈரான் அணு சக்தி விஞ்ஞானி – இஸ்ரேலினால் படுகொலை


ஈரான் அணு சக்தி விஞ்ஞானி – இஸ்ரேலினால் படுகொலை

ஈரான் நாட்டின் அணு சக்தி விஞ்ஞானி இஸ்ரல் இராணுவ

உளவுதிரையின் திட்டமிட்ட தாக்குதலில் மூலம் படு கொலை செய்ய பட்டுள்ளார்

யுரேனியம் செறிவூட்டும் நிலையில் ஈரான் தீவிரம் காட்டி வரும் நிலையில் ,

ஈரான் அணுகுண்டு தொழில் நுப்டத்தை எட்டிவிட கூடாது என்பதர்காக

அதற்கு மொழியாக செய்யப்பட்ட இந்த முக்கிய நிபுணரை திட்டமிட்டு படுகொலை செய்துளளது

ஈரானின் முக்கிய தலைகளை இலக்கு வைத்து இஸ்ரேல் மொஸாட் தொடர்

தாக்குதல்களை நடத்திய வண்ணம் உள்ளது
ஈரான் எப்பொழுதும் தமீது உக்கிர தாக்குதல்களை தொடுக்கலாம்

என்ற நிலையில் இஸ்ரேல் ,ஈரானின் முக்கியஸ்தர்களை திட்டமிட்டு படுகொலை செய்து வருகிறன்றமை இங்கே குறிப்பிட தக்கது